SSJ, Segelsällskapet i Jakobstad r.f.

SSJs gästhamn: 63° 41.4' N 22° 41.47' E

Program 2017

XX.XX    Flagghissning
Fre 09.06 Vårkappsegling skepparmöte kl. 18:00
Lö 10.06 Vårkappsegling LYS jaktstart & Haj. Första båten Startar 11:00
Sö 02.07 Baltic Rendevouz NY
Lö 15.07 Årskappsegling HAJ Krys-läns bana. Skepparmöte kl. 10:00
Sö 16.07 Årskappsegling HAJ Krys-läns bana
Lö 22.7 Årskappsegling LYS
Lö 05.08 Mässkär runt Lys utan spinnaker
Fre 18- sö 20.08 Kvarken Race Start 18.00, Skepparmöte kl. 16:00
Ons 23.08 Gastarnas segling LYS + Haj
Lö 02.09 Two Star LYS, Tvåmanna besättning utan spinnaker
Fre 08.09 Höstkappsegling Skepparmöte kl. 18:00
Lö 09.09 Höstkappsegling LYS jaktstart & Haj Första båten startar kl. 11:00
Lö ??? Prisutdelning och Flagghalning

Onsdagsseglingar: LYS & Haj
31.5, 7.6, 14.6, 21.6, 28.6, 2.8, 9.8, 16.8, 30.8
Till resultaten räknas de 7 bästa placeringarna.

Klubbmästerskap:
Alla SSJ:s tävlingar räknas ihop som en serie. Onsdagsseglingarna räknas som en tävling.

Starttider:
Vardagar kl. 18.00
Vår- och höstkappsegling kl 11.00, övriga lördagar och söndagar kl. 12.00

Anmälningar: Senast onsdagen före veckoslutstävlingarna. Efter-anmälning dubbel avgift!
Om mindre än 3 båtar för en klass är anmälda annulleras starten i den klassen.
Anmälningar till: Klaus Mönkkönen , tfn 040 5168317 eller klaus.monkkonen@mbnet.fi

Klubbmästerskap:

Alla SSJ:s tävlingar räknas ihop som en serie. Onsdagsseglingarna räknas som en tävling.

Starttider:

Vardagar kl. 18.00

Vår- och höstkappsegling kl 11.00, övriga lördagar och söndagar kl. 12.00

Förnyelse av höst- och vårkappseglingarna, jaktstart/omvänt Lys

Kappseglandet inom SSJ har under senare år tyvärr kraftigt avtagit, att tävla är ju hela grundtanken hos segelföreningarna och därför bör vi försöka hitta på nya sätt att aktivera seglarna och göra det både enklare och roligare att delta.

Bankappsegling

I många år har både vår- och höstkappseglingarna varit bankappseglingar. Hajbåtarna har alltid varit relativt aktiva och de har haft egna tävlingar. På senare år har de lysbåtarna blivit mera aktiva och har något år även seglat dessa seglingar.

Bankappsegling är oftast kryss/länsbanor. Det betyder att arrangörerna sätter upp en startlinje som bör vara så nära 90 grader mot vinden som möjligt. I övre ändan av banan (rakt mot vinden) sätts ett rundningsmärke och båtarna snurrar sen två eller tre varv runt övre märket och ner igen. Oftast hos oss så flyttar startbåten i linje med övre märket under sista varvet och båtarna går där i mål.

Kappsegling enligt detta koncept fungerar bra för hajbåtarna, alla båtar är lika och skall vara lika snabba. Den som seglar bäst vinner, enkelt!? Med Lysbåtar kan man tävla enligt samma koncept men sen räknas ju målgångstiden om enligt båtens lystal efter målgång. Alltså först i mål behöver inte betyda att man vinner, sista båt i mål kan vara den som på beräknad tid vinner tävlingen.

En nackdel kan vara att för seglare som inte är så vana vid kappsegling eller har stora båtar så är starten ganska hektisk och det kan bli trångt. Dessutom gäller det att ha ordning på utrustningen och

besättningen för snabba spinnakersättningar och nedtagningar vid rundningsmärkena.

Bansegling skärgårdsbana

Med skärgårdsbana menas att tävlingsledningen satt ut eller använder fasta rundningsmärken. Start brukar hos oss ske vid Dreiliks och målgång utanför paviljonen. Beroende på vindriktning och hur mycket det blåser så går då banan ut på Alholmsfjärden och rundar prickar, holmar och flaggor. Hos SSJ har oftast dessa seglingar haft två starter med hajbåtarna som ju seglar mot varann som entypsbåt, alltså först i mål vinner och lysbåtarna har haft egen start, men där räknas ju då seglad tid om till beräknad tid.

Lys som handikappregel

Lys är en mycket enkel regel, hur rättvis den är har nog tvistats om under många år. Faktum är att helt rättvist kan inget bli och beroende på om det blåser lite eller mycket, om vinden minskar eller ökar under tävlingens gång så gynnar eller missgynnar det olika typer av båtar, om de är stora eller små, tål mycket vind eller inte osv.

Lys är ursprungligen ett svenskt påfund. LYS har stått för Lidingö Yard Stick, senare Leading Yard Stick. Ursprungsmannen var Lars-Olof Norlin som under många år hade gjort utförlig statistik hur båtarna seglade under tävlingen Lidingö runt. Som referensbåt använde han sin egen konstruktion, Allegro 27 vilken fick lystalet 1,00. Alltså har då båtar som är långsammare ett lägre tal och likaså snabbare båtar ett högre tal.

Enkelt förklarat så omvandlar seglingsarrangören varje båts seglade tid, den tid som klockan säger från start tills båten gått i mål genom att multiplicera med båtens lystal. Den tid som då båten får är beräknad tid, och lägsta tid vinner.

Omvänd lys eller jaktstart

Det är den här typen av tävling som SSJ nu har för avsikt att pröva på både vår- och höstkappseglingen. För att igen förklara detta enkelt så har seglingsledningen gjort upp en passande skärgårdsbana men också teoretiskt mätt ut längden på banan. Därigenom kan den uppskattade seglade tiden räknas ut och omvandlas till olika starttider för anmälda båtar baserade på båtarnas lystal. Då startar alltså de långsammare båtarna först och de snabbaste sist. I den teoretiska världen skulle då alla båtar i princip komma i mål på samma gång. Med jaktstart så är det ju faktiskt den båt som är först över mållinjen som vinner.

Varför jaktstart?

Orsaken till att pröva på det här upplägget vid SSJ är som tidigare sagt att locka flera och framförallt båtar som inte tidigare eller så ofta kappseglat att delta. För de ovana är det ju enklare att starta, man får sin starttid vid skepparmötet innan start och sen gäller det att försöka tajma den tiden så nära som möjligt och segla över startlinjen exakt på det klockslag man fått. Med denna startprocedur är det betydligt färre båtar som startar på samma gång och då är det även enklare med väjningsregler etc.

En annan viktig detalj är att båtarnas målgångstider ligger närmare varann. De långsamma båtarna går inte här i mål först när de snabbaste båtarnas besättning redan har åkt hem. Förhoppningsvis får man då även till lite intressanta spurter in mot mål. Att båtarnas målgång ligger närmare varandra kanske kan gynna lite social samvaro mellan besättningarna efter målgång. Bastun kan vara tillgänglig för alla och grillen varm.

Med det här konceptet särskils inte heller hajbåtarna, de har sitt eget lystal och seglar på samma villkor mot alla andra.

Ovana seglare eller liten besättning

För att ytterligare locka mera båtar med, så kan man anmäla sin båt utan spinnaker/gennaker. Enligt lys får båten då automatiskt avdrag med 0,03 på sitt tal. Då blir ju båten enklare att hantera för ovana besättningar eller om man är få ombord och man har ändå möjlighet att vinna och segla på någorlunda lika villkor. Om båten önskar segla utan undanvindssegel skall det dock meddelas när båten anmäls och inte en timme före start för att på så vis ”optimera” båten för gällande förhållande

Slutligen bör noteras att vid omvänt Lys så finns ett tillägg att om den seglade tiden för vinnande båt visar sig avvika mer än 10% från vad seglingsledningen ursprungligen beräknat den till, så ändras seglingen till att räknas på varje båts seglade tid. Det är även möjligt, om tillräckligt många båtar ställer upp, att man seglar stora och lilla lys. Uppdelningen görs enligt hur högt lystal båten har, seglingen blir rättvisare då båtarna i sin egen klass har båtar med någorlunda samma snabbhet.

Så nu kan alla komma med på roliga kappseglingar där samvaron och skoj skall vara minst lika viktigt som tävlandet och att vinna. Här spelar det ingen roll om man inte kappseglat förr eller om man bara är två på båten. Vår- och höstkappseglingarna skall nu vara för alla.

Acontimo http://acontimo.ro/apartamente-de-inchiriat-bucuresti-2-camere