SSJ, Segelsällskapet i Jakobstad r.f.

SSJs gästhamn: 63° 41.4' N 22° 41.47' E

Pavisprojektet

4.6.2012

Asfaltering av restaurangparkeringen beställs.

28.5.2012

Byggstädningstalko. Sista handen vid gräsmattor och bryggor. 71 personer.

16.5.2012

Projektinformation med byggare, talkoarbetare, medfinansiärer, restaurangföretagaren och ELY-centralens landsbygdsavdelning.

22.3.2012

Bryggtalko. Montering av träbeklädnad på betongbryggan.

29.11.2011

Årsmöte. Genomgång av projektets läge och ekonomisk överblick.

16.11.2011

Provkörning och bruksskolning för ventilationen på Pavis.

26.10.2011

Talko. Avfallsstationsbygget

20.10.2011

Ekonomisk slutuppgörelse för hamnbygget med entrepenören.

19.10.2011

Talko. Avfallsbygget

12.10.2011

Talko. Bygge av avfallssorteringsstation.

15.9.2011

Hamntalko.

9.9.2011

Mottagningssyn på hamnbygget

8.9.2011

Hamntalko med 28 närvarande

1.9.2011

Talko med 36 personer närvarande. Hamnområdet.

23.8.2011

Allmänt medlemsmöte vid Pavis om hamnreglementet och avtal. 45 deltagare.

19.8.2011

Septibryggan flyttad 5 meter söderut.

19.8.2011

Lyftbryggans element på plats.

17.8.2011

Nya flytbryggan klar.

16.8.2011

Monteringen av nya flytbryggan påbörjas.

16.6.2011

Allmänt medlemsmöte om finansieringen av hamnprojektet. 14 deltagare

16.6.2011

Jordbyggnadsavtalet med Tallqvist undertecknas

15.6.2011

Styrelsemöte med beslut om hamnutbyggnaden och finansieringen. Beslutet ges som förslag till allmännamedlemsmötet.

14.6.2011

Offerterna för flytande bryggor öppnas och anbuden protokollförs. Vinnande offert Laakson Laiturit bland 5 offerter.

13.6.2011

Talko. Flyttas, mastkransmotvikten.

2.6, 7.6, 8.6.2011

Talko. Utfyllnadsjord jämnas ut på området.

18.5.2011

Talko. Utjämning av fyllnadsjord. Trädfällning

16.5.2011

Flytbryggsofferten ut på HILMA

16.5.2011

Byggnadsarbeten påbörjade i hamnen av entrepenören Tallqvist.

13.5.2011

Efterbesiktning nr 2 utförd och protokollförd.

11.5.2011

Möte med Tallqvist och slutliga förhandlingen om entrepenaden för hamnbygget, fasta bryggan och planen. Bygget påbörjas omedelbart när entrepenören kan börja.

2.5.2011

Brandskyddseftergranskning. Paviljongen och köket godkänt av bransskyddsmyndigheterna. Brandskyddsprotokoll. Byggnaderna larmade.

29.4.2011

Flagghissning och invigning av segelpaviljongen och det nya köket.

29.4.2011

Brandskyddsgranskning. Beslöts om eftergranskning 2.5.2011.

28.4.2011

Inredningstalko på kvällen.

27.4.2011

Allmänt städtalko på utsidan vid Pavis inför öppningen.

27.4.2011

Slutgranskning på köket och segelpaviljongern, interiör.

26.4.2011

Inredningstalko på kvällen.

26.4.2011

Förhandling med Tallqvist om nedskärning i hamnentrepenaden pga höga kostnader

21.4.2011

Styrelsemötet beslöt anta Tallqvist offert och gav Klas-Åke och Mats i uppdrag att förhandla fram nedskärningar i byggprogrammet.

20.4.2011

Syn nr 2, interiören vid paviljongen och köket. Arbetet ännu inte helt färdigt så en ny syn förrättas 26.4.2011

19.4.2011

Öppning av offerter. Inkomna 3 st, Destia, Sjöbloms Gräv och Tallqvist. Jämförelse av offerter och val av entrepenör.

15.4.2011

Mottagningssyn, interiören segelpaviljongen och nya köket. Konstaterades att slutsyn inte kunde göras eftersom arbetet ligger efter tidtabellen. Ny syn 20.4.2011.

4.4.2011

Offertbegäran för hamnplan och fasta kajen på HILMA.

30.3.2011

Arbetsplatsmöte nr 7

9.3.2011

Arbetsplatsmöte nr 6. Bygget 1 vecka efter i tidtabellen.

10.2.2011

Arbetsplatsmöte nr 5. I köket är golvet gjutet, mellanväggarna ytspacklade 80 % och fönstren monterade. I paviljongen är plintarna och balkarna för trossbotten färdiga, ytterväggar skivade 70 %, mellanväggar skivade 20 %, gamla fönster i klubbrum och entren flyttade, kabinettets väggar, övre bjälklag och vattentakl under arbete. Plankgolvet i salen påbörjas nästa vecka.

21.1.2011

Hålls taklagsfest med inbjudna gäster.

21.1.2011

Arbetsplatsmöte nr 4. Köket: Mellanväggarna murade, vattentaket färdigt, tornet monteringsfärdigt, isolering och armering av golvet pågår och ytterväggarna är isolerade och skålning pågår. Paviljongen: Rivningsarbetet färdigt, golvplintarna 95 %, ytterväggsisolering 70 % , trossbottens isolering 60 % och kabinettets takstommar och väggar under arbete.

20.1.2011

Styrelsen godkände hamnritning. Se bilagorna!

5.1.2011

Pressinfo. På plats var ÖT, svenska YLE, finska YLE, Keski-Pohjanmaa, PS och Pohjalainen

4.1.2011

Planeringsmöte med Stadshotellet. SSJ har flagghissning fredagen 29.4. Lördagen 30.4 blir det öppet hus och auktion på SSJ:s saker från vinden

21.12.2010

Det tredje arbetsplatsmötet har hållits. Bygget följer i huvudsak tidtabellen. Nya köket får nu takplåtar och taktornet i stål ska lyftas på plats. 95 % av rivningsarbetet är utfört i paviljongdelen. 50 % av grunden är färdig och i salen har golvvasorna påbörjats. 9 personer jobbar på bygget

SSJ:s talkoarbete har julpaus (sammanlagt 900 timmar gjorda). Efter julen ska golvet på vinden rivas upp för tilläggsisolering. Detta som talkoarbete. Vinden är så gott som tömd.

6.12.2010

Nu finns det gröna flaggor på isen som märker ut var flytbryggorna skulle komma enligt skissen.

4.12.2010

Trädfällningstalko för bygget av Pavis parkering. Bygget påbörjat.

30.11.2010

Arbetsplatsmöte nr 2. Nya köket enligt tidtabell. Inom 2 veckor är plåttaket på plats. Pavis – rivningsarbetet efter tidtabellen.

22.11.2010

En skiss över hamnen finns som bilaga

18.11.2010

Svenska Kulturfonden har beviljat SSJ ett projektbidrag på 50 000 €.

16.11.2010

Talkoarbetet fortsätter på insidan. Väggarna rivs inifrån för isolering. Talkogrupper både på dagt- och kvällstid

13.11.2010

Skogsröjningstalko på Smultrongrundet, 17 personer deltog. Vi röjde för parkeringsplatsutvidgningen, nybygget och utsikten. Talkon fortsätter från tisdagen 16.11.

9.11.2010

hölls startmöte med Österbottens ELY-central och bokföraren för att få faktureringen och rapporteringen att fungera. Ett arbetsplatsmöte med entrepenörerna och planerarna hölls. Nu är alla detaljer spikade så att golvet kan gjutas nästa vecka.

 

04.11.2010

Tidtabellen för bygget finns nu som bilaga.

29.10.2010

Idag blev grunden gjuten för det nya köket. Se bilaga foto 31.10.2010

26.10.2010

SSJ gjorde hyresavtal med Comfort Family Hotel. Stadshotellet hyr det nya köket 5 år framöver och investerar i kökets utrustning. Samarbetet kring restaurangeverksamheten fortsätter. Segelpaviljongen kommer att hållas öppen på höst- och julsäsongen

21.10.2010

SSJ undertecknade byggentrepenadskontraktet med Tallqvist Infra. Bygget har påbörjats. Första etappen är grunden för det nya köket.

SSJ-medlemmarnas talko har paus efter 507 timmar rivningsarbete. Tack talkogänget! Nästa talkokampanj startar med skogsröjningstalko lördagen den 13 november kl 10. Välkomna!

13.10.2010

Byggnadsinspektionen gav tillstånd att påbörja bygget

6 oktober 2010

Idag har äntligen vår projektansökan blivit godkänd vi Österbottens ELY-central. Finansieringen går planenligt.

De första planeringsmötena har hållits med entrepenörerna. Byggfirman Tallqvist påbörjar bygget av det nya köket måndagen den 11 oktober.

29 september 2010

Byggprojektet vid Pavis är i full gång. Paviljongen tömdes på ett allmänt talko och nu håller talkoarbetarna på med rivningsarbetet. Gamla köket ska blåsas ut och alla tillfälliga tillbyggnader på östra sidan av Pavis ska väck. Arbetet framskrider med god fart och vi har ihop ca 450 av de 2 000 talkotimmar som vi ska ha gjorda.

Offertbegäran på projektets första del dvs bygget av nya köket, renoveringen av Pavis och byggandet av parkering för Pavis har satts ut på offentlig runda och inlämningstiden gick ut 20 september. På ett extra möte den 23 september beslöt styrelsen godkänna de billigaste offerterna. Entrepenörerna är Tallqvist Ab på bygget, Connectus Ab på elsidan, G.Koskela Ab på ventilationen och FVM-Service på rörsidan. Besvärstiderna för den offentliga upphandlingen går ut 15 oktober. Då kan kontrakt göras med entrepenörerna och till dess borde vårt talkoarbete vara slutfört.

Del två av projektet, hamnen, planeras som bäst och offerter på hamnbyggnaden ska ut i oktober på offentlig runda.

Allt går planenligt och inga stora överraskningar i prisnivåer, arbetet eller byråkratin har dykt upp. / kommodoren

 

23 maj 2010

Torsdagen den 20 maj besökte 4 tjänstemän från Österbottens ELY-central Smultrongrundet. Mats och Kenneth guidade gruppen runt Smultrongrundet och Segelpaviljongen. Efter diskussioner är SSJ och ELY-centralen överens om att samarbeta i ett projekt som omfattar helrenovering av Segelpaviljongen och förbättrande av hamnen. Köket ingår inte alls i projektet utan blir en separat satsning helt på SSJ:s eget ansvar.

Segelpaviljongen ska renoveras från grunden, dvs grunden ses över, golven rivs upp, gamla kökets delar byggs om enligt ritningarna, toaletterna förnyas och invatoalett byggs. Paviljongen blir isolerad och ska kunna stå emot vinterkylan. Fönster, dörrar byts ut och fasaden ses över. Vinden rustas upp till mysiga föreningsutrymmen. Tornrummet blir styrelserum. Byggstarten för Segelpaviljongen sker i början av september och bygget är klart sista maj 2011. Bygget börjar med tömning av vinden, tömning av paviljongen och rivningsarbete på talko i september.

Parkeringen nedanför Segelpaviljongen (infarten) utvidgas, grundförbättras och får belysning och asfalt.

I hamnen byggs en fast kaj vid gäst-kranmastbryggan. Det blir betongkaj med asfaltdäck över hela sträckningen ca 60 meter. Septiflytbryggan förlängs och en ny flytbrygga sätts i vinkel mot den gamla stora bryggan. Bryggorna är ännu inte slutgiltigt ritade. I samband med att bryggorna byggs kommer el och belysningarrangemang på parkeringsplan att ses över.

ELY-centralens beslut är utlovat före semestrarna. Nu gör SSJ en ny ansökan utgående från diskussionens överenskommelse. Samtidigt bearbetas ritningar, byggnadstillstånd och planering så att offerbegäran ska kunna ske i juni. Styrelsen har utsett en byggnadskommitte med Klas-Åke Lund som ordförande och ett medlemsmöte kommer att ordnas i mitten av juni.

Hamnbygget startar hösten 2010 och detta kräver att båtarna vinterförvaras på annat ställe inkommande vinter. En överenskommelse om nästa vinters förvaring är gjord med en markägare som kan erbjuda tillfällig uppläggning för SSJ på en välkänd plats.

 

Åsikter om planerna kan du ventilera på det kommande medlemsmötet eller direkt med styrelsemedlemmar och byggnadskommitten. / kommodoren

 

 

 

 

 

 

 

Tillbyggnad

- golvet gjutet

- mellanväggar ytspacklade 80 %

- fönster monterade

Gamla delen

- plintar för trossbotten färdiga

- montering av balkar i trossbotten färdigt

- ytterväggar skivade 70 %

- mellanväggar skivade 20 %

- gamla fönster i klubbrum och entren flyttade

- kabinettets väggar, övre bjälklag och vattentak under arbete

- plankgolv i restaurangen påbörjas nästa vecka

Arbetsstyrka 1 + 7 + 3 = 11

 

Tillbyggnad

- golvet gjutet

- mellanväggar ytspacklade 80 %

- fönster monterade

Gamla delen

- plintar för trossbotten färdiga

- montering av balkar i trossbotten färdigt

- ytterväggar skivade 70 %

- mellanväggar skivade 20 %

- gamla fönster i klubbrum och entren flyttade

- kabinettets väggar, övre bjälklag och vattentak under arbete

- plankgolv i restaurangen påbörjas nästa vecka

Arbetsstyrka 1 + 7 + 3 = 11

Acontimo http://acontimo.ro/apartamente-de-inchiriat-bucuresti-2-camere