SSJ, Segelsällskapet i Jakobstad r.f.

SSJs gästhamn: 63° 41.4' N 22° 41.47' E

Kommodorens spalt

Kommodorens spalt

 

Här kommer en hälsning från den nya Kommodoren Håkan Forss’ i form av ett tal som han höll under den populära trettondagsbalen den 5.1.2015 vid Pavis:

Kommodorens tal vid trettondagsbalen

 

Bästa festdeltagare/ hyvä juhlaväki,

 

Jag kommer inte att gå in på föreningens historia i någon djupare mån, vi har duktigare historiker i vår förening än jag, men jag vill med några ord ändå se lite tillbaka. Senaste år fick vi ju här höra Guy Björklund berätta om den intressanta historien bakom denna trettondagsbal, och det finns faktiskt ett utdrag av det talet i gårdagens Pietarsaaren Sanomat. Där finns också några riktigt trevliga foton från flydda tider.

Segelsällskapet grundades 2 maj 1890. Jag råkade hitta följande artikel i Åbo Underrättelser från den 15 juli 1890.

 

Skribenten är en korrespondent i Jakobstad och skriver så här:

”Härstädes har icke förut funnits någon segelförening, men i sommar har en sådan bildats och kommer samsegling att anställas enligt bestyrelsen för segelsällskapet fattade beslut den 13. och 20. dennes (alltså juli) och 10 augusti. Tävlingssegling 17 augusti till Nykarleby, ifall vädret är gynnsamt. Såsom prisdomare fungerar rådman Fritz Pettersson, tullförvaltare U.E. Elfwengren och sjökapten Gustaf Palanen. Medlemsavgiften är för båtägare 5 mark och för andra medlemmar 2 mark, vilka medel skola användas till utsättande af remmare å erforderliga ställen vid allmänna segellederna, jemte andra förefallande behof

Vid tävlingen följes av Nyländska jaktklubben antagna respittabellen”.

 

Jag undrar om alla dessa seglingar blev av, för en av alla tiders hårdaste storm i Finland, en orkan med vindstyrkor som stadigt låg på 30-35 m/s och som i byarna översteg 40 m/s har noterats ha ägt rum i augusti 1890. Stormen härjade 28. augusti, så det är förstås möjligt att tävlingarna genomfördes innan dess.

Oli aika mielenkiintoista todeta että heti alussa oli sekä retki- että kilpapurjehdusta. Rahat jota kerättiin jäsenmaksuna meni siis ensisijaisesti purjehdusväylien viitoittamiseen.

I grunden har SSJs målsättningar inte ändrat inte ändrat så mycket sedan dess. Vår huvuduppgift är att ordna kappseglingar, att ordna utflykter, i artikeln kallat samsegling, på olika sätt underlätta för våra medlemmar att bedriva ett gott båtliv. Vi vill fostra goda sjöfarare både unga som gamla.

De senaste åren har präglats av stora investeringar, så stora att initiativtagaren till segelsällskapet, stationsinspektör Hugo Ridderstad, knappast i sin vildaste fantasi hade kunnat tänka sig en sådan utveckling av föreningen han startade. Utan satsningarna de senaste åren så hade nog sommarrestaurang Pavis fått lägga lapp på luckan.

Monelle jäsenelle on satama ja sen palvelut tärkein syy osallistua SSJn toimintaan. Todettakoon myös että satamamme on Pietarsaaren kaupungin ainoa virallinen vierassatama.

 

Om vi tänker oss tillbaka till tiderna då föreningen bildades och går stegvist framåt mot idag så vill jag nämna följande:

 • Finland var det autonoma ryska storfurstendömet, vi löd alltså under Ryssland
 • Förryskningstiden har just startat
 • Industrialiseringen har skjutit fart
 • Då föreningen var 24 år gammal startade I. världskriget. (1914)
 • Då föreningen var 27 år gammal förklarar Finland sig självständigt. Ryska revolutionen är i gång.
 • följande år (1918) har vi inbördeskrig, eller frihetskrig i vårt land.
 • Då föreningen är 49 år utbryter vinterkriget.
 • Vinterkriget tog slut 13 mars 1940 och SSJ fyller 50 år, två månader efter det.

Min egen far hade vid den tiden en särklass A skärgårdskryssare, Signe, som seglade under SSJs flagg.

 

Detaljerna i historiken lämnar vi till jubileumsfesten den 2. maj. Det jag vill understryka är vilken fantastisk historisk epok vår förening fått genomgå. Det är ju just segelföreningarna i Finland som också är de äldsta idrottsföreningarna.

Dagsläget

Föreningens målsättning är att vi skulle kunna asfaltera den andra halvan av hamnområdet. Detta är igen ekonomiskt betungande och kräver bankfinansiering.

Som jag nämnde så firar vi vårt jubileum den 2. maj med en mottagning och festmiddag. Den festen är även vår flagghissningsfest.

Höjdpunkten för jubileumsåret blir Finska mästerskapen i hajklassen som ordnas i Jakobstad den 23 – 26. juli. Jag vill passa på att understryka att det inte endast är en seglarfest för hajseglarna utan för alla våra aktiva medlemmar. För att lyckas med arrangemangen behövs ordentligt med talkokrafter. Samtidigt är det verkligen både intressant, roligt och belönande att få delta i sådana arrangemang. Till kuriositeten hör att vi har inbjudit en fransk besättning (via franska hajförbundet) att delta, signalerna är positiva, de överväger ännu om de kommer.

 

Martin Luther King hade sina stora drömmar. Seglarna som grundade föreningen hade säkert sina drömmar, och som ny kommodor för SSJ har jag också mina, om än lite mindre drömmar än vad Mr King hade.

 •  Min dröm är att vår restaurang fortsatt skall vara den bästa i Jakobstad, både gällande matkvalitet och lönsamhet. Hela vår förenings ekonomi är beroende av den, och det ligger förstås i föreningens intresse att både kunderna och krögarna är nöjda.
 • Jag drömmer att vi har en juniorsektion som växer och som utbildar duktiga kappseglare. En sektion som idkar tävlingsverksamhet både på hemma vattnen och hos vår grannföreningar.
 • Jag drömmer om att kappseglingsintresset ökar bland kölbåtsägarna.
 • Jag drömmer om att vi kan ordna riktigt fina utflykter och att vi hittar goda ställen att gästa. Stubben är nu aktuell som gästhamn, och jag vill påminna om att WSF har lämnat alla SSJ medlemmar en öppen inbjudan till deras hamn i Djupkastet.
 • Jag drömmer om att den goda andan inom föreningen kan fortsätta blomma, ett mått på det är det stora antalet deltagare då vi ordnar talkon.
 • Jag drömmer om att vi kan fortsätta det goda samarbetet med vinsällskapet Bothnia och att vi alla får njuta av många fler fina fester som den vi upplever här ikväll.

 

Håkan Forss, Kommodor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs Kommodor Klas-Åke Lunds julhälsning 2013 här.

Läs Kommodor Klas-Åke Lunds hälsning för året 2013 här.

 

Acontimo http://acontimo.ro/apartamente-de-inchiriat-bucuresti-2-camere